Ödüller

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yılmaz’ın çalışması Britanya Akademisi’nin desteğini almaya hak kazandı

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yılmaz "Karma Sağlık Sistemlerinde Düzenleme Sorunları ve Çözümleri" başlıklı çalışmasıyla 2018 yılı için Britanya Akademisi'nin desteğini almaya hak kazandı.

Alpkan Birelma “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”nü kazandı

Sosyal Politika Forumu Araştırmacılarından Dr. Alpkan Birelma‘nın Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde yazılan “In Search of the Working Class: Workers’ Subjectivities and Resistance in an Istanbul Neighborhood” başlıklı tezi “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü”ne değer görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Volkan Yılmaz’ın çalışması Britanya Akademisi’nin desteğini almaya hak kazandı

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Volkan Yılmaz’ın çalışması Britanya Akademisi’nin desteğini almaya hak kazandı. Yılmaz’ın Newton Hareketlilik Hibesi programı kapsamında desteklenen çalışması cinsel sağlık ve üreme sağlığı politikalarına odaklanıyor. Akademi aynı hibe programı kapsamında Türkiye’den toplam dört çalışmayı desteklemeye karar verdi. Bu çalışmanın ileriki yıllarda Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı ile Bristol Üniversitesi Politika Çalışmaları Okulu arasında araştırma ortaklıkları kurulmasının önünü açması bekleniyor.

Prof. Dr. Ayşe Buğra The World Academy of Sciences (TWAS) 2015 Sosyal Bilimler Ödülü'nün sahibi oldu

Celso Furtado Ödülü olarak da bilinen bu ödül Prof. Dr. Buğra’ya gelişmekte olan ekonomilerde ve küresel düzeyde sosyal politikalar konusundaki araştırmalara katkısı nedeniyle verildi.

İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisat Metodolojisi, Karşılaştırmalı Sosyal Politika, Gelişme İktisadı gibi konularda araştırmalar ve yayınlar yapmakta olan Ayşe Buğra’nın kitapları arasında İktisatçılar ve İnsanlar(Remzi Kitabevi, 1989; İletişim Yayınları, 1995), State and Businessmen in Modern Turkey (State University of New York Press, 1994; Türkçesi: Devlet ve İşadamları, İletişim Yayınları, 1995), Islam in Economic Organizations (TESEV/Friedrich Ebert Vakfı, 1999), Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde (İletişim Yayınları, 2000), New Capitalism in Turkey The Relationship between Politics, Religion and Business (2014, Türkçesi:Türkiye'de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası, İletişim Yayınları, 2014) bulunuyor.

Ayrıca akademik dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunan Ayşe Buğra, Karl Polanyi’nin Büyük Dönüşüm adlı eserini Türkçe’ye çevirmiştir (Alan Yayıncılık, 1986; İletişim Yayınları, 2000).

Yrd. Doç. Dr. Volkan Yılmaz'a “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” verildi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi tarafından verilen “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” bu yıl Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu'nun araştırmacılardan Yrd. Doç. Dr. Volkan Yılmaz'ın! Yılmaz “Health reform and new politics of health care in Turkey” başlıklı doktora tezini 2015 yılının başında Leeds Üniversitesi Siyasal ve Uluslararası Çalışmalar bölümünde tamamlamıştı.