Yönetim

Merkez Müdürü
Doç. Dr. Z. Umut Türem

Z. Umut Türem doktora derecesini 2010 yılında New York Üniversitesi Hukuk ve Toplum Enstitüsü’nden almıştır. Halen, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde öğretim üyesidir. İlgilendiği temel araştırma alanları küreselleşme, neoliberalizm, hukuk ve düzenleyici devletin politik ekonomisi ve daha genel anlamda hukuk toplum etkileşimidir.   

Merkez Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Serra Müderrisoğlu

Prof. Dr. Serra Müderrisoğlu, doktora derecesini, 1999 yılında, Boston Universitesi’nden almıştır. Halen, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. İlgilendiği temel araştırma konuları, danışmanlığın risk çağındaki gençlerin psiko-sosyal gelişimine etkisi, psikopatoloji ve psikoterapideki kültürlerarası faktörler ve psikonöroimmunolojidir. Çocuk yoksulluğu ve klinik psikoloji alanında da araştırma makaleleri ve konferans tebliğleri bulunmaktadır.

Merkez Kurulu Üyesi
Emeritus Prof. Dr. Ayşe Buğra

Prof. Dr. Ayşe Buğra, 1981 yılında doktora derecesini, McGill Üniversitesi’nden almıştır. Halen, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkIlap Tarihi Enstitüsü’nde öğretim üyesidir. Prof. Dr. Çağlar Keyder ile birlikte Sosyal Politika Forumu’nun kurucusudur. Halen Sosyal Politika Forumu Merkez Müdürlüğü’nü sürdürmektedir. Devlet-iş adamı ilişkileri, sosyal politika ve yoksulluk, Türkiye’nin sosyal politika tarihi, çalışma hayatı ve sendikalar, kadın istihdamı gibi konularda yayınlanmış birçok kitabı ve başta Social Politics, Constellations, Development and Change, Labor Studies Journal, Journal of European Social Policy, South Atlantic Quarterly, International Journal of Urban and Regional Research, International Journal of Middle East Studies, Middle Eastern Studies, New Perspectives on Turkey, Toplum ve Bilim dergileri olmak üzere makaleleri bulunmaktadır.

Merkez Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ünal Zenginobuz

Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden yüksek lisans derecesini, 1996’da University of Pennsylvania Ekonomi Bölümü’nden ise doktora derecesini almıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü direktörlüğünü yürütmektedir. İlgilendiği temel araştırma konuları, mikroekonomik teori, kamu maliyesi, rekabet politikalarıdır. Jounal of Economics, Review of Economic Design, Journal of Public Economic Theory, Turkish Studies, New Perspectives on Turkey gibi dergilerde makaleleri bulunmaktadır.

Merkez Genel Kurul Üyesi
Prof. Dr. Biray Kolluoğlu

Biray Kolluoğlu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde görev yapmaktadır. 1989 Lisans derecesini yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, master dereceisi Lancaster Sosyoloji Bölümün’nden 1994 yılında, doktorasını Amerika Birleşik Devletleri’nde Binghamton Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2002 yılında almıştır. 2004 yılında Berlin Wissenschaftskolleg’de doktora sonrası çalışma yapmış olup ilgi alanları arasında şehir sosyolojisi, tarihsel sosyoloji, mekan ve hafıza sosyoloji alanlarında çalışmaları vardır. İstanbul’da mekansal ve sosyal ayrışma, kapalı siteler, kentsel dönüşüm projeleri, Doğu Akdeniz liman kentleri, Türkiye’de sivil toplum hareketleri konularında araştırmalar yürütmüş olan Kolluoğlu’nun bu konularda yayınladığı makaleleri ve derlediği kitapları bulunmaktadır.

Merkez Genel Kurul Üyesi
Dr. Başak Akkan

Başak Akkan, Utrecht Üniversitesi'nde disiplinler arası sosyal bilimler alanında doktora çalışmasını tamamlamıştır. Social Politics, Child Indicators Research, Children and Youth Services Review, Journal of Gender Studies ve Feminist Theory gibi bilimsel dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Araştırma alanları bakım politikaları, çocuğun iyi olma hali, çocuk yoksulluğu ve kırılgan gruplara yönelik sosyal politikalardır.

 

Merkez Genel Kurul Üyesi
Dr. İpek Göçmen

Dr. İpek Göçmen lisans derecesini 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini ise 2007 yılında Jacobs University Entegre Sosyal Bilimler Programi’ndan almıştır. Göçmen Siyaset Bilimi alanındaki doktorasını ise Max Planck Institute for the Study of Societies Köln’de 2011 yılında tamamlamıştır. Araştırmalarını politik ekonomi, karşılaştırmalı sosyal politika, tarihsel kurumsal teori ve sivil toplum alanlarında sürdürmektedir.  European Journal of Social Policy ve Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly dergilerinde yayımlanmış makaleleri Türkiye ve Avrupa’da din temelli sivil toplum örgütlerinin sosyal politika alanındaki rollerine odaklanmaktadır.

Merkez Genel Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Tolga Sınmazdemir

Yrd. Doç. Dr. Tolga Sınmazdemir, doktora derecesini 2012 yılında New York Universitesi, Siyaset Bilimi Bölümü’nden almıştır. Halen, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesidir. Etnik çatışmalar ve siyasal şiddet, gelir dağılımı, yoksulluk ve gelir eşitsizlikleri, niceliksel araştırma yöntemleri gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

Merkez Genel Kurul Üyesi
Doç. Dr. Z. Hande Sart

Dr. Z. Hande Sart lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji çift ana dal programında, uzmanlık derecesini aynı üniversitenin Klinik Psikoloji alanında tamamladı. Uzmanlık araştırması matematik öğrenme zorluğu ve epilepsisi olan çocuklarda nörospsikolojik eksikliklere odaklandırmıştı. Dr. Sart Pittsburgh Üniversitesi’nde Uygulamalı Gelişim Psikoloji alanındaki doktorasını okulöncesi dönemde davranış sorunlarındaki süreklilik ve değişkenlik üzerine çalışarak tamamladı. Dr. Sart 2004 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi’nde psikolojik danışmanlık öğrencilerine yüksek lisans ve lisans düzeyinde, öğretmenlik öğrencilerine lisans düzeyinde çeşitli dersler vermektedir. Öğretimsel odağı engellilik ve engelli bireylerin savunuculuğu alanlarına odaklıdır. Dr. Sart üniversitedeki engelli öğrencilere destekleyici hizmetleri gözeten Engelliler Birimi’nin ve GETEM’in (Görme Engelliler ve Teknoloji Laboratuvarı) koordinatörüdür. Dr. Sart Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesindeki Özürlü Öğrenciler Komisyonu’nda üye olarak hizmet vermektedir. Dr. Sart altı aylığına İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılmasının (ICF) üzerine Cenevre, İsviçre’deki Dünya Sağlık Merkezi’nde (WHO) çalışmıştır. Dr. Sart’ın araştırma alanları nörogelişimsel engellilik, çocuklarda davranış sorun ve bozuklukları, engelli hakları ve kapsayıcı psikolojik danışmanıdır.