Workshop on Disability Rights

Thursday, March 29, 2018 - 10:00
Konferanslar, Seminerler, Atölye Çalışmaları
Bogazici University
Hande Sart (Bogazici University), Engin Yılmaz (GETEM)