Sosyal Politika Buluşmaları başlıyor! (7 Mart-13 Haziran 2022)

7 Mart 2022, 20:00

Ayşe Buğra ve Volkan Yılmaz – Pandemi ve Sosyal Politika

 

 

21 Mart 2022, 18:00

Zeynep Kesici – Türkiye Sağlık Hizmetleri İç Pazarında Meme Kanseri Hastalarının Tedaviye Erişim Patikaları: Nitel Bir Araştırma

Simla Serim –  Devlet Okulunda Okuyan Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitimde İyi olma Hali: İstanbul’da Nitel Bir Araştırma

 

 

4 Nisan 2022, 18:00

Merve Kardelen Bilir Uslu – Türkiye'de Ruh Sağlığı Politika Reformu: Kullanıcı Gruplarının Yaklaşımı

Ekin Ekici – Türkiye'de Diyabet Politikasının İncelenmesi: Nitel bir Doküman Analizi

 

 

18 Nisan 2022, 18:00

Anıl Gencelli – Engelli Hakları Aktivistlerinin Perspektifinden Türkiye’deki Rehabilitasyon Politikalarının Analizi

Dağlar Çilingir – Genç Aktivistlerin Türkiye'de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Politika ve Hizmetlerine Bakış Açıları: Sorunlar, Engeller, İdealler

 

 

9 Mayıs 2022, 18:00

Müge Gülmez – Türkiye’de Çalışan Gençlerin Bireysel Emeklilik Planına Yönelik Tutumları

 

 

23 Mayıs 2022, 18:00

Yunus Furkan Arıcan – Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Çekişen Rolleri: Sınıf ve Politik Kimlikleri

Cemre Canbazer Şanlı – Türkiye Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Etkinleştirme Tipolojileri İçinde Konumlandırılması: Destekleyici mi Çalıştırmacı mı?

 

 

6 Haziran 2022, 18:00

Sevcan Hacılar – Birleşmiş Milletler Çalışanlarının İnsani Yardım ve Kalkınma Yardım Bağlantısına İlişkin Görüşleri: Türkiye'deki Uzayan Mülteci Durumu

Şeyma Nazlı Gürbüz – Türkiye'nin Suriye Krizine İnsani Yardım Müdahalesinde Mülteci Kadınların İş Edindirilmesi: Bir Niteliksel Belge Analizi Çalışması

 

 

13 Haziran 2022, 18:00

Tuğba Zeynep Şen – COVID-19 Pandemisinde Türkiye'de Siyasi Söylem ve Sağlık İletişimi: Eleştirel Bir Analiz

 

 

Friday, March 4, 2022